ReadyPlanet.com
dot dot
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑

 วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑
 

******************* 

 

                             วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่เลขที่ 97 บ้านห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 53 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจรดหมู่บ้าน ทิศใต้จดหมู่บ้านและลำห้วยต้ม ทิศตะวันออกจรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจรดหมู่บ้านและเขตป่าสงวน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปต่างๆ รอยพระพุทธบาท และเจดีย์ศรีเวียงชัย 

                           วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2444 ตามประวัติวัดแจ้งว่าเดิมเป็นที่วัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2489 ครูบาผุย มหาชโย เจ้าคณะอำเภอลี้ ครูบาอินต๊ะ วัดพวงคำ ครูบาคำสุน วัดบ้านแวน ได้ประชุมคณะศรัทธา และแจ้งว่าเสนาสนะต่าง ๆ ที่วัดพระบาทห้วยต้มได้ชำรุดทรุดโทรมไปมากสมควรที่จะบูรณะขึ้นใหม่ จึงได้นิมนต์ครูบาชัยวงศา (พระจนฺทวํโสภิกขุ) จากวัดป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มาทำการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นวัดขึ้น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มีพื้นที่กว้างขวางมาก ภายในวัดมีวิหารพระพุทธบาท พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ ลักษณะองค์เจดีย์ จำลองแบบมาจาก พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า โดยมีพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลางมีความสูงจากฐานถึงปลายบัวยอดฉัตร 64.71 เมตร และมีพระเจดีย์องค์เล็ก เป็นบริวารอยู่โดยรอบจำนวน 48 องค์ ซึ่งท่านหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านได้ให้ความหมายว่า พระเจดีย์องค์เล็ก 28 องค์แรก หมายถึงพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ที่ได้มาตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ที่ล่วงแล้วมาแล้วพระเจดีย์องค์เล็กอีก 10 องค์ หมายถึงเมื่อครั้งองค์พระบรมศาสดาได้เสวยพระชาติต่างๆ 10 ชาติส่วนพระเจดีย์องค์เล็กอีก 10 องค์ หมายถึงพระพุทธเจ้าอีก 10 พระองค์ ที่จะมาตรัสรู้อีกภายหน้า   

 

                          
                           ด้านในพระธาตุจะบรรจุพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 8,400 องค์ ซึ่งปัจจุบันได้บรรจุไปแล้ว 4,600 องค์ คงเหลือที่ยังไม่ได้ บรรจุ 3,600 องค์ ส่วนรอบนอกบริเวณกำลังดำเนินการสร้างซุ้มเพื่อจะประดิษฐานรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ ในประเทศไทย ประเทศพม่า จำนวน 64 องค์เฉพาะองค์เจดีย์และบริวารตั้งอยู่บน พื้นที่ 1 ไร่ ขนาด 40 x 40 เมตร พื้นฐานที่สร้างพระเจดีย์เป็นบ่อศิลาแลงขนาดใหญ่ หนาทึบมาก จึงไม่ต้องลงเสาเข็ม ฐานขั้นแรกขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินประมาณ 1 เมตร ก่อด้วยศิลาแลงขึ้นเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม คล้ายขนมเค้ก วางซ้อนกันขึ้นมา 3 ชั้น ชั้นที่ 2 สร้างพระเจดีย์องค์เล็ก 32 องค์ ชั้นที่ 3 สร้างพระเจดีย์องค์เล็ก 16 องค์ ชั้นที่ 4 จึงทำเป็นรูประฆังคว่ำเป็นทรงเดียวกับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า รวมเนื้อที่โดยรอบพระเจดีย์ด้วยประมาณ 6 ไร่ สาเหตุที่ท่านได้เลือกก่อสร้างพระเจดีย์ ชเวดา-กอง (จำลอง) เพราะสถานที่แห่งนี้ได้ขุดพบเขา มูล ของพระโคอุสุภราชซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งที่พระบรมศาสดาทรงเสวยอยู่ ท่านหลวงปู่ฯ จึงเลือกที่จะก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อจะกันไม่ให้ชาวบ้านย้ายมาสร้างบ้านเรือนทับที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก่อสร้างโดยช่างและคนงานชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มนั่นเองโดยค่าแรงงานที่จ้างชาวกะเหรี่ยงนั้นเป็นค่าจ้างที่ต่ำกว่าค่าแรงในตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นเงินและข้าวสารเพราะช่างชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้จะได้อุทิศแรงงานและฝีมือส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการทะนุบำรุงอีกทั้งร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 

 

 

                         หัวใจพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย แบ่งออกเป็น 9 ช่อคือ ช่อตรงกลาง บรรจุพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตั้ง 30 นิ้ว มีต้นโพธิ์ 1 ต้น อยู่ด้านหลังพระพุทธรูป ไม้เท้าหินอ่อน เครื่องกรองน้ำหินอ่อนไม้แก่นจันทร์จากประเทศอินเดียหีบหินอ่อนบรจุผ้าจีวร 30 เมตร บรรจุอยู่ในหีบแก้วอีกชั้นหนึ่ง ไม้เท้าทำจากพญาไม้หุ้มด้วยเงินตาลปัตรแบบล้านนาทำด้วยทองเหลืองปิดทองและพระธาตุต่างๆตลอดจนเครื่องสักการะบูชาที่มีผู้นำมาถวาย เช่นแก้ว แหวน เงินทอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) บรรจุพระพุทธรูปปางรำพึง มองพิจารณารัตนบัลลังก์ (แท่นแก้ว) ทิศเหนือตรง(อุดร) บรรจุพระพุทธรูปปางเดินจงกรม (ปางลีลา) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(พายัพ) บรรจุพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก 30 นิ้วมีซุ้มเรือนแก้ว ทิศตะวันออกตรง(บูรพา) บรรจุพระพุทธรูปปางประทานพร มีรูปคนเลี้ยงแพะ มีรูปแพะ 2 ตัว และมีพระพุทธรูปขนาด 9 -10 นิ้ว ประมาณ 200 องค์ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคาเนย์) บรรจุพระพุทธรูปปางนาคปรกอยู่กลางสระโบกขรณี มีน้ำล้อมรอบ มีสำเภาเงิน สำเภาทอง (น้ำได้มาจากน้ำทิพย์ 7 บ่อ บ่อน้ำทิพย์ที่วัดพระธาตุแก่งสร้อย, วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม, วัดแม่ต๋ำ(ลำปาง), บ่อน้ำ พระ ฤาษี(นอกหมู่บ้านห้วยต้ม) ทิศใต้ตรง (ทักษิณ) บรรจุพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีไม้โพธิ์(ไม้นิโครธ) รูปท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ถวายบาตร 4 ใบ แด่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าได้อธิฐานจิตว่า ถ้าพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจริง ก็ขอให้บาตรทั้ง 4 ใบ จงรวมประสานเป็นใบเดียว และมีรูป ตปุสสะกับภัลลิกะ ถือข้าวสัตตู(ข้าวมธุปายาส) รูปพระอินทร์ถือถาดลูกสมอ รูปท้าวมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) บรรจุพระมหาอุปคุต มีหม้อบรรจุพระธาตุอยู่หน้าพระอุปคุต ทิศตะวันตกตรง (ปักจิม) บรรจุพระพุทธรูปปางประทนพร รูปพระพุทธบิดา, พระพุทธมารดา

                        ลักษณะยอดฉัตร ส่วนของยอดฉัตรพระเจดีย์บริวารนั้น ขณะนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเก็บไว้ในกุฏิพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ โดยมีลักษณะเป็นฉัตรเจดีย์แบบพม่าซึ่งนิยมแถบภาคเหนือ ทำโดยช่างชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มและช่างจากวัดพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนยอดฉัตรพระเจดีย์องค์ประธานนั้น เรียกว่า "บัวยอดฉัตร" ซึ่งจะทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 52 เซนติเมตร ซึ่งทางวัดพุทธบาทห้วยต้ม กำลังบอกบุญพุทธ-ศาสนิกชน ผู้มีกุศลเจตนาศรัทธาที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยเพื่อจะซื้อทองคำบริสุทธิ์หรือจะบริจาคทองคำบริสุทธิ์ก็ได้

                        ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาชัยยะวงศ์ษา ท่านเป็นบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกองค์หนึ่งที่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้ความเคารพและศรัทธารวมทั้งคนพื้นราบ ซึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ดำริคิดสร้าง ศาสน-วัตถุ ศาสนสถาน เช่นวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เจดีย์ศรีเวียงชัยเพื่อปลุกจิตศรัทธาให้เกิดมีในคณะศิษย์ และเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างความเจริญให้แก่วัดและบ้านพระบาทห้วยต้ม ครูบาชัยยะวงศ์ษา ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤกษาคม 2543 ซึ่งเมื่อครบรอบการมรณะภาพของท่านจะมีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าให้กับครูบาชัยยะวงศ์ษา ขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี จะมีการเชิญพระสรีระท่านของหลวงปู่ครูบาเจ้าลงในศาสนาพิธี เพื่อทำการเปลี่ยนผ้า.
 

ทวิชวดี
www.thainews70.com 

 

อ่านต่อหน้าที่ 2-3 ด้านล่าง 
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๒
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๓dot
DVD / VCD
dot
bulletประวัติของอุโบสถ
bulletLittle Buddha
bulletกองทัพธรรม ไทย-พม่า
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดีเทิดพระเกียรติ
bulletกฐินสามัคคี 2551
bullet2012 the END ?
bulletพม่า แดนแห่งความกลัว
bulletจอมโจร องคุลิมาล
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletเจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ
bulletพระมหาชนก
bulletพระซ่อมพระ
bulletประวัติศาสตร์ชาติไทย
bulletวัดเจดีย์หอย
bulletทศชาติ มหาบารมี
bulletตามรอยพระพุทธเจ้า
dot
ข้อมูลวัด
dot
bulletวัตถุมงคล
dot
วัดในจังหวัดตาก
dot
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
bulletถ้ำแม่อุษา-น้ำพุร้อนแม่กาษา
bulletศาลเจ้าพ่อพะวอ
bulletหลวงพ่อทันใจ
bulletศาลพระนเรศวร
dot
วัด
dot
bulletนครปฐมเจดีย์
bulletพระปฐมเจดีย์ ๑
bulletพระปฐมเจดีย์ ๒
bulletพระปฐมเจดีย์ ๓
bulletพระปฐมเจดีย์ ๔
bulletพระปฐมเจดีย์ ๗
bulletพระปฐมเจดีย์ ๘
bulletวัดอินทาราม
bulletพระธรรมเจดีย์
dot
Word
dot
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
Web Album
dot
bulletวัดโพธิคุณ
bulletกฐิน 2551
bulletทอดกฐิน 2551
bulletเขื่อนภูมิพล
bulletภาพธรรมจักร
bulletGallery ๑
bulletGallery ๒
bulletภาพพุทธประวัติ ๑
bulletภาพพุทธประวัติ ๒
bulletพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
dot
วัดในประเทศพม่า
dot
dot
เกจิอาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด วัดช้่างไห้
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
bulletครูบาชัยวงศานุสสติ
bulletหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
bulletครูบาศรีวิชัย
bulletกองทัพธรรม พระกรรมฐาน
dot
Headline
dot
bulletVideo งานบรรยายธรรม
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletบทสวดมนต์ต่าง ๆ
bulletรวมบทสวดมนต์
bulletชินบัญชรคาถา
bulletคาถาโพธิบาท
bulletคำไหว้พระจุฬามณี
bulletคำไหว้พระเจ้า ๑๐ ชาติ
bulletบารมี ๓๐ ทัศ
bulletเพลง คาถาพาหุง
bulletบทแผ่เมตตา
bulletพระพุทธยูไล


free counters


ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข
วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก